Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή Παρουσίαση του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στο ΘΟΚ


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε ως ομιλίτρια στις 29 Ιουνίου 2021 σε διαδικτυακή συνάντηση με το προσωπικό του ΘΟΚ όπου και παρουσίασε τον Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στο ΘΟΚ.