Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το European NPM Forum και το Τμήμα Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέματα, ο ρόλος των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT) και η αντιμετώπιση της αστυνομικής κακομεταχείρισης και η διασφάλιση αποτελεσματικών ερευνών


Στις 20-22 Σεπτεμβρίου 2021, η Λειτουργός του Γραφείου κ. Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε σε διαδικτυακό συνέδριο που διοργάνωσε το European NPM Forum και το Τμήμα Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέματα:

α) Ο ρόλος των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων στην αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (CPT).

β) Αντιμετώπιση της αστυνομικής κακομεταχείρισης και η διασφάλιση αποτελεσματικών ερευνών.