Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών σε διαδικτυακό σεμινάριο του Εquinet με θέμα "Tackling Discrimination and Intolerance against Muslims"


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε μαζί με τις Λειτουργούς κ.κ Γεωργιάνα Κυριάκου και Μαρία Δημητρίου στις 25-26 Ιανουαρίου 2021 διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα "Tackling Discrimination and Intolerance against Muslims"