Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Κοινωνικές/εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός», στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευσης Κοινοτικής Αστυνόμευσης που διοργανώθηκε στην Αστυνομική Ακαδημία.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2017.