Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ως Εργαλείου Επικοινωνίας».


Στις 30/03/2022 - 31/03/2022 , ο Λειτουργός A΄του Γραφείου κ. Κώστας Ιωάννου, συμμετείχε σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) ως Εργαλείου Επικοινωνίας», το οποίο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του European Institute of Management and Finance.