Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριοτου Equinet με θέμα «Equinet Conference on Equality Mainstreaming»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 19 Νοεμβρίου 2021 διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Equinet Conference on Equality Mainstreaming»