Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε σεμινάριο το οποίο διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος C.O.N.T.A.C.T που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με θέμα «Minorities and their Representations in the Cypriot media».

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία.