Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Εργαστήρι για σύσταση Επιτροπών / Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην Εργασία


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στις 23 Νοεμβρίου 2021 στο εργαστήρι που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στα κεντρικά Γραφεία της ΑΗΚ για σύσταση Επιτροπών Ισότητας/Λειτουργών Ισότητας για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Παρενόχλησης και της Παρενόχλησης στην εργασία.