Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Σειρά Εργαστηρίων για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία


Η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων με θέμα "Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία στη Δημόσια Υπηρεσία".

Το εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του 2016, και απευθύνονται στους επικεφαλής των Οργανισμών, στους Λειτουργούς Ισότητας των Υπουργείων και σε άλλα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων.


Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εργαστήρια στις 30 Μαρτίου, 20 Απριλίου, 11 και 26 Μαίου, 14 Ιουνίου, 21 Σεπτεμβρίου, 19 Οκτωβρίου, 16 Νοεμβρίου και 8 Δεκεμβρίου 2016, 5 Απριλίου, 11 και 24 Μαΐου και 15 Ιουνίου 2017.