Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου, παρουσίασε διάλεξη με θέμα «Γνωστικά αντικείμενα της νέας προσέγγισης αστυνόμευσης», στα πλαίσια προγράμματος Αστυνομικών.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 2018, στην Αστυνομική Ακαδημία.