Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε Εργαστήρι για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για εγκλήματα μίσους.


Στις 24/02/2022, ο Λειτουργός A΄του Γραφείου κ. Γιώργος Κακότας, συμμετείχε με την Λειτουργό του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου σε Εργαστήρι για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εθνικών μηχανισμών συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για εγκλήματα μίσους.

Διοργανωτές του Εργαστηρίου ήταν ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ε.Ε. και το Γραφείο Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου. Στα πλαίσια της δικής μου συμμετοχής έκανα παρουσίαση των πρόσφατων παρεμβάσεων μας σε θέματα εγκλημάτων μίσους, καθώς και της δράσης που έχουμε από κοινού προωθήσει με τον ODIHR) για την ανάπτυξη και προώθηση της διυπηρεσιακής συνεργασίας (interagency co-operation) μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο