Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το Φύλο του Equinet.


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 21 Μαρτίου 2022 διαδικτυακά στην πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για το Φύλο του Equinet.