Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριο του NHRI Academy 2021


Η Λειτουργός Α' του Γραφείου, κ. Δέσποινα Μέρτακκα, συμμετείχε διαδικτυακά στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, σε σεμινάριο που διοργάνωσε το NHRI Academy 2021.