Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε, στις 4 Ιουνίου 2020, σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών.