Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του Equinet project on standards for equality bodies


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε σε διαδικτυακή Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του EQUINET Project on Standards for Equality Bodies.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 8 Ιουνίου 2020.