Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης με θέμα τη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 7 Οκτωβρίου 2021 σε τριήμερο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που διοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης για στοχευμένη, αποδοτικότερη Διαχείριση της Μάθησης στους δημόσιους οργανισμούς.