Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Πολυπολιτισμικότητα»


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε διάλεξη με θέμα «Ανθρώπινα δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός, Ξενοφοβία, Πολυπολιτισμικότητα», στα πλαίσια Προγράμματος Εκπαίδευσης Μελών της ΥΑΜ σε θέματα ελέγχου συνόρων.

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2018, στην Αστυνομική Ακαδημία.