Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου εκπροσώπησε το Γραφείο στη συνάντηση της Ομάδα Εστίασης σχετικά με την Επαγγελματική Καθοδήγηση ανηλίκων που διαμένουν, ενηλικιώνονται και αποχωρούν από τις δομές φροντίδας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2019, στο Ολυμπιακό Μέγαρο.