Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.Ο Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε σε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Training on Strategic Narratives in a Media Society» και σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν πάνω στη χρήση των αφηγήσεων ως καίριο μέρος πλέον της επικοινωνίας στα νέα μέσα. Στη συνάντηση της Ο.Ε οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό καμπάνιας για τα 70 χρόνια από την υπογραφή της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τον ΟΗΕ και συζήτησαν την εισήγηση για τη δημιουργία λίστας ελέγχου ισότητας «equality check list», η οποία θα προωθείται σε προεκλογικές περιόδους με στόχο να υιοθετείται από τους πολιτικούς δρώντες ώστε να συμβάλουν θετικά σε θέματα ισότητας. Συζητήθηκε, επίσης, πως οι Αρχές Ισότητας χειρίζονται τα θύματα βίας και πως προβάλουν/αξιοποιούν τις ιστορίες τους για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, καθώς και οι μελλοντικές δράσεις/ενέργειες της Ομάδας και του Δικτύου.

Το σεμινάριο και η συνάντηση πραγματοποιήθηκαν στις 18-19 Σεπτεμβρίου 2018, στη Βουδαπέστη στην Ουγγαρία.