Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε εκπαιδευτικό εργαστήρι με θέμα «Εκπαιδευτικά προγράμματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε δημοσίους υπαλλήλους στην Κύπρο»