Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε διαδικτυακή συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε, στις 24/2/2021, σε διαδικτυακή (μέσω zoom) συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών.