Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επισκεψη στο οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre», στη Λευκωσία


Στο πλαίσιο των δράσεων του Γραφείυο μας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργοί του Γραφείου, επισκέφθηκαν το οίκημα του Συνδέσμου Αναγνωρισμένων Προσφύγων Κύπρου «New Genesis Centre» στη Λευκωσία.Κατα την επίσκεψη, την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη συνόδευσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες κ. Όλγα Κομητη.