Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Δημοσιογραφική Διάσκεψη αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τις Διαδικασίες Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών


Διήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο και Δημοσιογραφική Διάσκεψη αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τις Διαδικασίες Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών, διοργάνωσε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις 9 – 10 Μαΐου 2019, αναφορικά με τις Διαδικασίες Αναγκαστικών Επιστροφών και τους Μηχανισμούς Παρακολούθησης των Αναγκαστικών Επιστροφών.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ανάπτυξης Μεταναστευτικής Πολιτικής (International Center for Migration Policy Development – ICMPD) και εμπίπτει στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών ΙΙΙ (FREM III), στο οποίο έχει ενταχθεί το Γραφείο της Επιτρόπου.

Οι εισηγητές και εκπαιδευτές του σεμιναρίου προέρχονταν από την Αυστρία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Κύπρο και εκπροσώπησαν τη FRONTEX, την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων (SEF), την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη, την Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης. Το σεμινάριο παρακολούθησαν Λειτουργοί του Γραφείου Επιτρόπου, μέλη της Αστυνομίας, του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και Λειτουργοί από το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη.Στα πλαίσια του σεμιναρίου, στις 9 Μαΐου 2019, πραγματοποιήθηκε
δημοσιογραφική διάσκεψη, κατά την οποία παρουσιάστηκαν οι αρμοδιότητες/εξουσίες της Επιτρόπου ως Μηχανισμός Παρακολούθησης των Διαδικασιών των Αναγκαστικών Επιστροφών Άτυπων Μεταναστών, καθώς και οι διαπιστώσεις/εμπειρίες από τις παρακολουθήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.


Σημειώνεται ότι το θεσμικό πλαίσιο για τη θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης των αναγκαστικών επιστροφών καθορίζεται από την Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι πλείστοι κανόνες της οποίας έχουν ήδη ενσωματωθεί στον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο. Ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, μεταξύ άλλων, την ανάθεση σε ανεξάρτητο φορέα της θεσμοθέτησης και λειτουργίας ενός αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής [άρθρο 18Π(6)].

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 74.333, ημερομηνίας 4 Δεκεμβρίου 2012, η αρμοδιότητα αυτή ανατέθηκε στον Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.Μηχανισμός Ελέγχου για Αναγκαστικές Επιστροφές (Δημοσίευμα)