Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε εργαστήριο με θέμα «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία»


Στις 24 Μαρτίου και 4 Ιουλίου 2017, η Λειτουργός του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Νάσια Διονυσίου, συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο Εργαστήριο «Αρχές Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας στη Δημόσια Υπηρεσία», στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος για Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Το εργαστήριο εντάσσεται στο πρόγραμμα Κατάρτισης Διοικητικών Λειτουργών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης.


Στο εργαστήριο αυτό παρουσιάζεται ο Οδηγός Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων.

Περισσότερα για τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων» εδώ.