Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών του Equinet


Ο Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών του Equinet.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η επικοινωνιακή στρατηγική του δικτύου και πως μπορεί να αναπτυχθεί, ενώ μεγάλό μέρος των εργασιών αφιερώθηκε στη ανταλλαγή καλών πρακτικών (Sharing Good Practices).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, στη Ρίγα.