Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Modern Technologies & Media in the work of Ombudsmen"


Η Λειτουργός κ. Μαρία Δημητρίου, συμμετείχε στις 10 Σεπτεμβρίου, σε διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα "Modern Technologies & Media in the work of Ombudsmen".