Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «From Monitoring to Human Rights Accountability at Borders: challenges and good practice»


Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «From Monitoring to Human Rights Accountability at Borders: challenges and good practices», το οποίο συντόνιζε το δίκτυο ENNHRI.