Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στη Γενική Συνέλευση και στο Ετήσιο Συνέδριο του ENNHRI


Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση και στο Ετήσιο Συνέδριο του ENNHRI (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) .

Η Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2019, αντίστοιχα, στις Βρυξέλλες.

Στον προθάλαμο της αίθουσας στην οποία πραγματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευση και το Ετήσιο Συνέδριο, έγινε παρουσίαση καλών πρακτικών των Εθνικών Φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων (NHRI) στο θέμα των οικονομικο-κοινωνικών δικαιωμάτων