Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία, στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στην Μεννόγεια, με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός – Ο ρόλος της Αστυνομίας – 24-27/02/2020


Στις 24-27/2/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Έλενα Καρεκλά πραγματοποίησε διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία, στα μέλη της Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στην Μεννόγεια, με θέμα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Διακρίσεις, Ρατσισμός – Ο ρόλος της Αστυνομίας