Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο «The role of the EU Charter of Fundamental Rights in the work of Equality Bodies and National Human Rights Institutions»


Η ΛΓΕΔΑκ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 20-22 Οκτωβρίου 2021 σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα « The role of the EU Charter of Fundamental Rights in the work of Equality Bodies and National Human Rights Institutions».