Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό συνέδριο με θέμα Protecting and promoting equality as a fundamental value of the EU: 20th anniversary of the Race Equality Directive


Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Protecting and promoting equality as a fundamental value of the EU: 20th anniversary of the Race Equality Directive», στο οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι του EQUINET, του European Union Agency for Fundamental Rights, της Κροατικής Προεδρίας και η Επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Το διαδικτυακό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ