Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Ανώτερου Λειτουργού και Λειτουργού του Γραφείου σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Παρακολούθηση των σπιτιών για ηλικιωμένους» (Monitoring Homes for Elderly)Ο Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου κ. Γιώργος Κρασσάς και η Λειτουργός Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχαν, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Γραφείου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, σε διεθνές συνέδριο με θέμα «Παρακολούθηση των σπιτιών για ηλικιωμένους» (Monitoring Homes for Elderly).

Το συνέδριο διοργανώθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων της Γερμανίας (NPM Germany) μαζί με τον Αυστριακό Διαμεσολαβητή (Austrian Ombudsman) και πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Μαρτίου 2018, στην Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (Academy of European Law – ERA) στο Τρίερ της Γερμανίας.