Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμέτοχή Λειτουργού του Γραφείου σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση»


Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα «Εξάλειψη των Στερεοτύπων και των Κοινωνικών Προκαταλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2018 και διοργανώθηκε από το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Επισυνάπτεται και το σχετικό πρόγραμμα.