Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στην πρώτη συνεδρία του «Thematic Network on Gender Mainstreaming» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για Ισότητα Φύλων (European Institute for Gender Equality - EIGE)


Η Λειτουργός του Γραφείου Νιόβη Γεωργιάδη συμμετείχε στην πρώτη συνεδρία του «Thematic Network on Gender Mainstreaming» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για Ισότητα Φύλων (European Institute for Gender Equality - EIGE).

Στη συνεδρία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κρατών με μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έγινε παρουσίαση του έργου του EIGE σε σχέση με την ένταξη της διάστασης του φύλου, τα έμφυλα στατιστικά και το Gender Equality Index, καθώς επίσης οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τις πρόσφατες εξελίξεις στα κράτη τους σε σχέση με το υπό συζήτηση θέμα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2019, στο Βίλνιους.