Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις/working groups με θέμα «Monitoring Prison Violence», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ), “Working towards harmonized detention standards in the EU – the role of NPMs”.


Στις 22/5, 27/5 και 3/6/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε στις διαδικτυακές συναντήσεις/working groups με θέμα «Monitoring Prison Violence».

Oι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος για τους Ευρωπαϊκούς Εθνικούς Μηχανισμούς Πρόληψης Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ), “Working towards harmonized detention standards in the EU – the role of NPMs”.