Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου στις εργασίες της NHRI Academy 2019Ο Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου συμμετείχε στις εργασίες της NHRI Academy 2019 (Ακαδημία Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) που πραγματοποιήθηκε στις 3-7 Ιουνίου 2019, στη Βενετία.

Η NHRI Academy 2019 συνδιοργανώθηκε από το ENNHRI και το Γραφείο Δημοκρατικών Φορέων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ [OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR)] και οι εργασίες της επικεντρώθηκαν στο ρόλο των Εθνικών Φορέων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην αποτελεσματική εκπλήρωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων στην περιοχή του ΟΑΣΕ.