Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Use of Force and Means of Restraint"


Στις 28 Απριλίου 2021, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Use of Force and Means of Restraint".