Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) με θέμα «Seminar with human rights communicators leadership»Ο Λειτουργός του Γραφείου Δώρος Δωροθέου συμμετείχε στο σεμινάριο με τίτλο «Seminar with human rights communicators leadership» που διοργάνωσε το European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) για άτομα/υπεύθυνους επικοινωνίας διαφόρων οργανισμών που ασχολούνται με την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση της δημόσιας προβολής και επικοινωνίας των ζητημάτων που άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2018, στη Βιέννη.