Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο συνέδριο "Building resilient NHRIs to ensure #HumanRights4All" στη Βαρσοβία


Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στο διήμερο συνέδριο "Building resilient NHRIs to ensure #HumanRights4All" στη Βαρσοβία Πολωνία, η οποία επικεντρώνεται στη δημιουργία ανθεκτικών Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΙΑΑ) και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Η Επίτροπος παρουσίασε την εμπειρία της όταν η ανεξαρτησία του ΕΙΑΑ της Κύπρου απειλούταν.