Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε για την προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο.


1η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε για την προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο.

Το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), έχουν αναλάβει από κοινού πρωτοβουλία για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη και την προώθηση διυπηρεσιακής συνεργασίας (interagency co-operation) μεταξύ αρμόδιων δημόσιων αρχών και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων μίσους στην Κύπρο.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής έχει συσταθεί μίας Ομάδας Εργασίας (Working Group), με αρμοδιότητα να καθορίσει και να προωθήσει συγκεκριμένες δράσεις που θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν το πλαίσιο αντιμετώπισης των αδικημάτων με ρατσιστικό κίνητρο στην Κύπρο και την στήριξη των θυμάτων.

Στις 26 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της εν λόγω Ομάδας Εργασίας, κατά την οποία έγιναν παρουσιάσεις και συζητήσεις σε σχέση, μεταξύ άλλων, την προώθηση ενός λειτουργικού ορισμού του τί συνιστά έγκλημα μίσους, τον διορισμό κατήγορων/εισαγγελέων με ειδικότερη αρμοδιότητα και γνώση, για χειρισμό εγκλημάτων μίσους, τη διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε στελέχη των βασικών εμπλεκόμενων φορέων και τη βελτίωση του πλαισίου στήριξης των θυμάτων εγκλημάτων μίσους. Συζητήθηκε επίσης το ενδεχόμενο διεύρυνσης της Ομάδας Εργασίας.

Στη Συνάντηση συμμετείχαν οι αρμόδιοι Λειτουργοί του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ, κ. Tome Shekerdjiev, Ales Hanek και Marc Quedenbaum, οι οποίοι με την εμπειρία και τις γνώσεις τους συνέδραμαν ουσιαστικά τις συζητήσεις που έγιναν από τα στελέχη της Ομάδας Εργασίας.

Σε επίπεδο εθνικών φορέων, στη Συνάντηση, εκτός από στελέχη του Γραφείου Επιτρόπου Διοικήσεως, συμμετείχαν: η κ. Νατάσα Αντωνίου, εκ μέρους της Αστυνομίας, ο Δικηγόρος της Δημοκρατίας κ. Πέτρος Βαρνάβας, εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, η κ. Κατερίνα Μελισσάρι, εκ μέρους του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Hope for Children», ο κ. Χάρης Χαραλαμπίδης, εκ μέρους του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Cyprus Refugee Council», και, ο κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.