Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου της με μέλη και εκπροσώπους της Επιτροπής του ΟΗΕ (United Nations Human Rights)


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και Λειτουργοί του Γραφείου της είχαν συνάντηση με μέλη και εκπροσώπους της Επιτροπής του ΟΗΕ (United Nations Human Rights) για τις Καταναγκαστικές και Ακούσιες Εξαφανίσεις.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα μέτρα προστασιας που χρειάζεται να υπάρχουν για σκοπούς πρόληψης και αντιμετώπισης ενδεχόμενων αναγκαστικών εξαφανίσεων ατόμων που υπόκεινται σε διαδικασίες επιστροφής στις χώρες τους.