Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και Λειτουργών του Γραφείου της με εκπροσώπους του Συμβουλίου Ευρώπης


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και Λειτουργοί του Γραφείου της είχαν συνάντηση στις 30/03/2022 με εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe), με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Κράτος Δικαίου.