Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Επίσκεψη Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Προσωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη Επίτροπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Προσωρινό Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά

Σε συνέχεια της αυτεπάγγελτης Παρέμβασης της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ημερ. 26 Μαρτίου 2020, αναφορικά με τη λήψη μέτρων πρόληψης της εξάπλωσης του ιού Covid-19, σε χώρους όπου άτομα στερούνται της ελευθερίας τους ή τελούν υπό περιορισμό, όπως οι φυλακές, για τις οποίες ακολούθησαν και υλοποιήθηκαν άμεσα μέτρα απο το κράτος γεγονός που χαιρετίζουμε, αλλά και της αυτεπάγγελτης Παρέμβασης ημερ.3 Απριλίου 2020, σε σχέση με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ και άλλων ευάλωτων ομάδων στις πληροφορίες που αφορούν στην πανδημία του COVID-19 και την επικοινωνία γενικότερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9 Απριλίου 2020, επιτόπια επίσκεψη της Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου της, στο Προσωρινό Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, με σκοπό τον έλεγχο ευθυγράμμισης των συνθηκών διαβίωσης όλων των διαμενόντων, κατά την εφαρμογή των μέτρων που λήφθηκαν προς αποφυγή της εξάπλωσης του ιού, με την διαφύλαξη του πυρήνα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.
Σημειώνεται δε ότι στο Κέντρο, παρευρέθηκε και ο ίδιος ο Υπουργός Εσωτερικών, θέλοντας να δώσει και ο ίδιος προσωπικά διευκρινήσεις για το χώρο.

Οι σχετικές διαπιστώσεις της Επιτρόπου υπό την ιδιότητα της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Άλλων Μορφών Σκληρής, Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, ετοιμάζονται και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, αξιολόγηση για τις συνθήκες υγιεινής, πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, πρόσβαση στην πληροφόρηση των ατόμων που φιλοξενούνται σ’ αυτό, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που λαμβάνονται από τους Υπεύθυνους του Κέντρου για πρόληψη της εξάπλωσης του ιού COVID-19.

Λευκωσία, 9 Απριλίου 2020