Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Η Επίτροπος Διοικήσεως για τα παράπονα παρενόχλησης που φτάνουν στο Γραφείο της: Το 80% από γυναίκες και το 90% αφορούν τον δημόσιο τομέα (Πολίτης)


Η Επίτροπος Διοικήσεως για τα παράπονα παρενόχλησης που φτάνουν στο Γραφείο της: Το 80% από γυναίκες και το 90% αφορούν τον δημόσιο τομέα
Πολίτης
9 Μαρτίου 2021