Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Υπόμνημα που υποβλήθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στις 26 Ιουνίου 2017, αναφορικά με το νομοσχέδιο «ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017»


ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ,

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Ο ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ 2017»

- 26 Ιουνίου 2017-

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σημειώνω τα εξής:


1. Σύμφωνα με την Εισηγητική Έκθεση, στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

(α) Η προϋπόθεση για απόκτηση δικαιώματος στην παροχή Επιδόματος Τέκνου εφόσον συμπληρωθούν τρία (3) τουλάχιστον έτη συνήθους διαμονής αντικαθίσταται με την προϋπόθεση για νόμιμη και συνεχή διαμονή για περίοδο πέντε (5) ετών στις περιοχές όπου η Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
(…)
(στ) Αναφορικά με το Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας αφαιρέθηκαν από το Παράρτημα της Νομοθεσίας οι επιπρόσθετες προϋποθέσεις που υπήρχαν για παιδιά που είναι Κύπριοι πολίτες αλλά ο γονέας δεν είναι Κύπριος, ως οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.


2. Πράγματι, η αφαίρεση των προϋποθέσεων που αναφέρονται πιο πάνω αποτελεί μία πολύ θετική εξέλιξη την οποία και επικροτώ, αφού υλοποιεί σχετική εισήγηση που υποβλήθηκε από το Γραφείο μου, στις 30 Απριλίου 2015, μέσω της Έκθεσης Αρχής κατά των Διακρίσεων, με θέμα τον αποκλεισμό από το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των αλλοδαπών μόνων γονέων παιδιών με κυπριακή υπηκοότητα.


3. Εντούτοις και παρά την πιο πάνω πολύ ικανοποιητική εξέλιξη, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι με την αντικατάσταση της προϋπόθεσης για τριετή συνήθη διαμονή με πενταετή νόμιμη και συνεχή διαμονή, δυσχεραίνεται και πάλι σημαντικά η πρόσβαση σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας των γονέων που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών.


4. Τον προβληματισμό του Γραφείου μου εξέφρασαν προφορικά κατά τη συζήτηση στη Βουλή, στις 20 Ιουνίου 2017, οι Λειτουργοί που εκπροσώπησαν το Γραφείο. Το ίδιο, όπως πληροφορούμαι, έπραξε και εκπρόσωπος της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού. Η απάντηση που δόθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ήταν πως το κριτήριο αυτό υπάρχει ήδη στη νομοθεσία αναφορικά με την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και πως στόχος του Υπουργείου είναι όπως γίνουν ομοιόμορφα όλα τα κριτήρια που αφορούν στην καταβολή επιδομάτων.


5. Η πιο πάνω προσέγγιση με προβληματίζει. Όπως είχε επισημανθεί στην σχετική Έκθεση του Γραφείου μου, στην οποία γίνεται αναφορά προηγουμένως, η εστίαση της νομοθεσίας θα πρέπει να βρίσκεται στη νομική και πραγματική κατάσταση του παιδιού και όχι του γονέα. Κι αυτό, αφού, όπως προκύπτει, τόσο, από το όνομα της νομοθεσίας, ως ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος, όσο και από το πνεύμα και το σκοπό της νομοθεσίας για στήριξη των παιδιών που μεγαλώνουν με ένα μόνο γονέα ώστε να αποκατασταθεί η σχέση ανισότητας μεταξύ των ιδίων και εκείνων που μεγαλώνουν με δύο γονείς, το παιδί είναι που αποτελεί το αντικείμενο ρύθμισης της εν λόγω νομοθεσίας.

6. Ως εκ τούτου, το κράτος, θεωρώ, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικό και φειδωλό όταν περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών στο συγκεκριμένο επίδομα, εισάγοντας κριτήρια που δεν σχετίζονται με την οικονομική δυνατότητα του γονιού να συντηρεί το παιδί του. Υπό την έννοια αυτή, δικαιολογείται η παρούσα παρέμβασή μου, αφού κατά την άποψή μου η προτεινόμενη τροποποίηση θα έχει σοβαρό και δυσανάλογο αντίκτυπο στα παιδιά μονογονεικών οικογενειών των οποίων ο γονέας που έχει τη φύλαξη είναι υπήκοος τρίτης χώρας.

Αναμένω ότι οι πιο πάνω παρατηρήσεις μου θα ληφθούν υπόψη από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή κατά τον έλεγχο και την επεξεργασία του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη
Επίτροπος Διοικήσεως και Ανθρωπίνων ΔικαιωμάτωνΚατεβάστε το αρχείο τύπου Wordypomnima1.doc