Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Show details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Show details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Hide details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014
- 18/12/2014 Διάλεξη σε επαγγελματίες υγείας αναφορικά με το ρόλο του Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών 
- 19/11/2014 Παρουσίαση σε μαθητές του Grammar School με θέμα την ομοφοβία 
- 18/11/2014 Εργαστήριο στελεχών με τίτλο "Exchange of good practices on how to promote integration and unite European citizens through environmental events and activities" 
- 06/11/2014 Συμμετοχή σε σεμινάριο με θέμα "Shaping the future of equality policies in the EU" 
- 21/10/2014 Παρουσιάσεις με θέμα "Αρχές και αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων" και "Εθνική Νομοθεσία και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια 
- 02/10/2014 Ομιλία Λειτουργού του Γραφείου σε εκπαιδευτική συνάντηση νέων με θέμα "The "Change Game": Promoting intercultural awareness and cooperation towards fighting against marginalization and promoting social inclusion and equal opportunities of the LGBT community in Europe" 
- 18/09/2014 Διαλέξεις σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
- 17/06/2014 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Equinet με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ ατόμων 
- 04/06/2014 Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα "Εθελούσιες επιστροφές: Διαδικασίες και Πρακτικές Εφαρμογές" 
- 30/05/2014 Διαλέξεις σε μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης και Αστυνομικούς της Γειτονιάς με θέμα "Κοινωνικές/ Εθνικές ομάδες, Συμπεριφορά, Ρατσισμός" 
- 26/05/2014 Διάλεξη σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων"  
- 07/05/2014 Διαλέξεις σε Ανώτερους Αξιωματικούς της Αστυνομίας με θέμα "Σεβασμός και Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" 
- 30/04/2014 Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας με θέμα "Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές" 
- 24/04/2014 Συμμετοχή σε σεμινάριο του FRA με θέμα "How can EU member states combat hate crime effectively? Encouraging reporting and improving reporting" 
- 27/03/2014 Παρουσιάσεις με θέμα "Διακρίσεις/ Ρατσιστικές Συμπεριφορές" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια 
- 19/02/2014 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό νομικό σεμινάριο του Equinet 
- 18/02/2014 Διάλεξη στον μαθητικό όμιλο "Current Affairs Society" του GC School of Careers