Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Show details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Show details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Show details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 11/12/2015 Παρουσίαση σε ημερίδα με θέμα τα δικαιώματα των ασθενών 
- 11/12/2015 Παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικές ημερίδες που απευθύνονται σε Λειτουργούς Ευημερίας 
- 08/12/2015 Παρουσίαση σε ημερίδα της ΠΕΟ για τις διακρίσεις 
- 08/12/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο στο Παρίσι με θέμα τις Αρχές Ισότητας και την ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών 
- 17/11/2015 Παρουσίαση σε προσωπικό ξενοδοχείου με θέμα την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία 
- 14/11/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε νομικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες 
- 05/11/2015 Διάλεξη σε φοιτητές των Πολιτικών Επιστημών με θέμα τις διακρίσεις 
- 05/11/2015 Διαλέξεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Ειδικούς Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μεννόγεια 
- 22/10/2015 Ομιλία σε σεμινάριο προς εκπαιδευτικούς με θέμα τις καλές πρακτικές ένταξης των παιδιών των προσφύγων και των μεταναστών στο σχολείο 
- 14/10/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε εκπαίδευση σε σχέση με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης 
- 29/09/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε διήμερο εργαστήρι κατάρτισης εκπαιδευτών για σκοπούς ανάδειξης και εντοπισμού των εγκλημάτων μίσους 
- 29/09/2015 Διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία με θέμα "Διακρίσεις και Ρατσιστικές Συμπεριφορές" 
- 22/09/2015 Διάλεξη σε μέλη της Αστυνομίας που εκτελούν καθήκοντα πεζής περιπολίας με θέμα "Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων" 
- 21/09/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο με θέμα "Αναπηρία και σεξουαλικότητα" 
- 03/09/2015 Συμμετοχή Λειτουργού Α' σε σεμινάριο του Equinet για σκοπούς στήριξης των Αρχών Ισότητας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
- 01/07/2015 Σεμινάριο/εργαστήριο αναφορικά με τον "Οδηγό Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας Δημοσίων Υπαλλήλων" 
- 01/07/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Φορέων Ισότητας των κρατών μελών της Ε.Ε. (Equinet) με θέμα τις διακρίσεις στη βάση της εγκυμοσύνης και της γονικής ιδιότητας 
- 17/06/2015 Σεμινάριο για την αντιμετώπιση ατόμων με βίαιη συμπεριφορά 
- 28/05/2015 Διαλέξεις σε Υπεύθυνους Αστυνομικών Σταθμών με θέμα "Χειρισμός Κρατουμένων και Ανθρώπινα Δικαιώματα" 
- 26/05/2015 Παρουσίαση/ Διάλεξη στην Αγγλική Σχολή με θέμα "Combating Discrimination in and through education" 
- 18/05/2015 Συμμετοχή Λειτουργού σε σεμινάριο κατάρτισης του Δήμου Γεροσκήπου για την ένταξη των μεταναστών 
- 13/05/2015 Διαλέξεις σε μέλη του ΤΑΕ με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση" 
- 06/05/2015 Σεμινάριο με θέμα τη σεξουαλικότητα και τα σεξουαλικά δικαιώματα 
- 04/05/2015 Σεμινάριο για Λειτουργούς Κρατικών Υπηρεσιών σε θέματα υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών 
- 16/03/2015 Παρουσιάσεις με θέμα "Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολυπολιτισμικότητα" σε Αστυνομικούς που υπηρετούν στο Χώρο Κράτησης Άτυπων Μεταναστών στη Μενόγεια 
- 12/03/2015 Διαλέξεις σε Υπαστυνόμους και Ανώτερους Υπαστυνόμους με θέμα "Φυλετικές Διακρίσεις/ Πρόληψη/ Καταπολέμηση" 
Show details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014