Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Show details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
Show details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
Show details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
Show details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 15/12/2016 Συμμετοχή σε Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ENNHRI, με θέμα: «Ελευθερία της έκφρασης – Ρόλος και εξουσίες των Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRIs) και άλλων εθνικών μηχανισμών». 
- 12/12/2016 Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια 
- 08/12/2016 Εργαστήριο Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) - Πλαίσιο δικαιωμάτων - σε ιατρικό, νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας  
- 24/11/2016 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες) 
- 22/11/2016 Ομιλία στο Grammar School στα πλαίσια της “Anti-racism and social awareness week”  
- 21/11/2016 Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Ομάδας Εργασίας του Equinet (Equinet Working Group on Communications strategies and practices), με θέμα συζήτησης τη χρήση της επικοινωνίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων 
- 09/11/2016 Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε σεμινάριο του Equinet με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων στη βάση της φυλετικής και εθνικής καταγωγής 
- 26/10/2016 Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου σε Εργαστήριο για το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών 
- 30/09/2016 Παρουσίαση του θεσμού σε νεοπροσληφθέντα στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ 
- 19/09/2016 Παρουσίαση με θέμα τις διακρίσεις στη βάση του σεξουαλικού προσανατολισμού και της ταυτότητας φύλου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
- 25/06/2016 Παρουσίαση με θέμα το ρατσισμό και την ρητορική μίσους σε Συνάντηση Νέων στο Δήμο Δερύνειας 
- 02/06/2016 Εκπαίδευση της Ομάδας Επικοινωνίας του Γραφείου σε θέματα στρατηγικής επικοινωνίας 
- 30/05/2016 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους 
- 12/05/2016 Παρουσιάσεις από Λειτουργούς του Γραφείου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 
- 10/05/2016 Ενημερωτικό εργαστήρι με θέμα «Γλωσσικός σεξισμός στα διοικητικά έγγραφα της κυπριακής δημόσιας διοίκησης» 
- 05/04/2016 Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους 
- 10/03/2016 Παρουσίαση με θέμα τη διοικητική δεοντολογία σε φοιτητές του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
- 08/02/2016 Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου για τη μετανάστευση και το ρατσισμό στην Αγγλική Σχολή 
- 12/01/2016 Παρουσίαση για την εμπορία προσώπων και το ρατσισμό σε μαθητές του Λυκείου Αρχαγγέλου 
Show details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
Show details for [<font class="simpletitle">]2014[</font>]2014