Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top☉ 16/02/2024 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2023

☉ 10/01/2024 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2023

☉ 31/05/2023 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2022

☉ 24/08/2022 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2022

☉ 04/03/2022 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2021

☉ 27/09/2021 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2021

☉ 17/12/2020 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2020

☉ 17/06/2020 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Μαΐου 2020

☉ 28/02/2020 Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2019

☉ 01/09/2019 Συνοπτικό Σημείωμα Απριλίου - Αυγούστου 2019

☉ 06/05/2019 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2019

☉ 28/01/2019 Συνοπτικό Σημείωμα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2018

☉ 11/10/2018 Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου - Σεπτεμβρίου 2018

☉ 16/05/2018 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Απριλίου 2018

☉ 19/04/2018 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Δεκεμβρίου 2017

☉ 25/08/2017 Συνοπτικό Σημείωμα Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017

☉ 15/03/2017 Συνοπτικό Σημείωμα Νοεμβρίου - Δεκεβρίου 2016

☉ 18/01/2017 Συνοπτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2016

☉ 26/10/2016 Συνοπτικό Σημείωμα Ιουλίου - Αύγουστου 2016

☉ 07/09/2016 Συνοπτικό Σημείωμα Μαΐου - Ιουνίου 2016


Αρχείο προιγούμενων ετών