Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top


Η Ιατρική είναι η επιστήμη που εξετάζει τον άνθρωπο και ασχολείται με την έρευνα και την εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ασθενειών του, δηλ. την αποκατάσταση της υγείας του. Είναι, συνεπώς, ο επαγγελματικός κλάδος με τους σοβαρότερους κινδύνους, αφού το αντικείμενό του είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και το διακύβευμά του είναι τα αγαθά της ίδιας της ζωής και της σωματικής και πνευματικής ακεραιότητας.

Ο χειρισμός των παραπόνων και των καταγγελιών των ασθενών ή των συγγενών τους με αξιοπρέπεια, ευαισθησία και ευθυκρισία συνιστά σημαντικό δείκτη κοινωνικής ευαισθησίας μιας σύγχρονης, δημοκρατικής χώρας. Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη για μια χώρα που αρχίζει – μετά από δεκαετίες συζητήσεων, μελετών και προετοιμασιών - να εφαρμόζει ένα καθολικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (Γενικό Σύστημα Υγείας – ΓεΣΥ) με έντονα στοιχεία ανθρωποκεντρισμού που είναι βασισμένο στις θεμελιώδεις αρχές της ισότιμης μεταχείρισης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισόρροπης προστασίας έναντι των κινδύνων που απειλούν την υγεία των δικαιούχων. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες των αρμοδίων, «…στόχος του Γε.Σ.Υ. είναι ο σχεδιασμός και παροχή ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου συστήματος υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του πολίτη, αντανακλώντας στις σύγχρονες αντιλήψεις και πραγματικότητες».

Με την εγκαθίδρυση του ΓεΣΥ, η Κύπρος έχει αρχίσει την υλοποίηση της σημαντικότερης, ίσως, μεταρρύθμισης στον τομέα της Υγείας. Ουδείς αναμένει ότι η εφαρμογή του θα είναι εύκολη ή ότι οι συσσωρευμένες από πολύ καιρό παθογένειες στον τομέα αυτό θα επιλυθούν από τη μία ημέρα στην άλλη. Η αντιμετώπισή τους, όμως, με υπομονή, ευαισθησία και μεθοδικότητα, η επίλυση των αιτημάτων και των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς αλλά και η αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων/καταγγελιών τους θα συμβάλει στη βελτίωση των διαδικασιών και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας από τους παρόχους τους.